Tapahtumassa on käytössä Blankon päivystyspuhelin, johon voi tarvittaessa soittaa kiusaamis- ja häirintätilanteissa tai muissa tilanteissa, joissa on tarpeen saada joku Blankon hallituksesta kiinni nopeasti.

Blankon päivystyspuhelimen numero on 0417053752

Kaikissa kiusaamis- ja häirintätilanteissa voit ottaa yhteyttä turvalliseksi kokemaasi hallituksen jäseneen myös sähköpostilla. Blankon aktiivien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@blanko.fi

Lisäksi tapahtumassa noudatetaan yleisiä Blanko ry:n turvallisemman tilan periaatteita:

 • Blankossa ei ole tilaa väkivallalle, suvaitsemattomuudelle, syrjinnälle, häirinnälle tai kiusaamiselle. Jos näet mitään edellä mainituista, puutu tilanteeseen.
 • Jos kaipaat apua tai tukea ongelmatilanteisiin, ota yhteyttä tapahtuman järjestäjään tai OYY:n häirintäyhdyshenkilöön (hairinta@oyy.fi). Voit myös lähestyä asiassa Blankon häirintäyhdyshenkilöitä, jotka ovat fuksivastaava (fuksivastaava@blanko.fi) ja jäsenvastaava (jasenvastaava@blanko.fi). Jäsen- ja fuksivastaava on koulutettu OYY:n toimesta ratkomaan häirintätilanteita.
 • Kunnioita muiden ihmisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta ja rajoja. Blankossa ei sallita minkäänlaista seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää tai ahdistelua.
 • Älä tee oletuksia toisen ihmisen identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, poliittisista näkemyksistä tai muusta vastaavasta. Et voi tietää toisen ihmisen ajatuksia, kokemuksia tai elämäntilannetta.
 • Älä käytä halventavaa, loukkaavaa tai rasistista kieltä. Puutu ongelmalliseen kielenkäyttöön tai toimintaan, jos näet sitä.
 • Keskustellessa ole avoin ja kuuntele, kunnioita toisia ihmisiä ja anna kaikille tilaa puhua. Älä käyttäydy epäasiallisesti keskustellessa, esimerkiksi huutamalla, pilkkaamalla tai loukkaamalla toisia ihmisiä.
 • Pidä huolta toisista. Jos havaitset huonossa kunnossa olevan ihmisen, huolehdi hänestä tai varmista, että joku toinen huolehtii.
 • Ota kaikki mukaan. Älä jätä toisia yksin ja vältä haitallista kuppikuntailua. Ole kohtelias ja ystävällinen.

Miten tunnistan häirinnän tai kiusaamisen?

 • OYY:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusoppaan mukaan häirintä voi näkyä muun muassa näissä muodoissa
  • Selän takana puhuminen, juttujen ja juorujen levittäminen
  • Pilkkaaminen, naurunalaiseksi saattaminen, loukkaavat kommentit
  • Sosiaalinen eristäminen, ryhmän ulkopuolelle jättäminen, tiedon panttaaminen
  • Haukkuminen, solvaaminen, loukkaavat kirjoitukset somessa
  • Loukkaavat eleet ja ilmeet
  • Syyttely ja mustamaalaaminen (OYY, 2019).
 • Kiusaaminen on systemaattista käytöstä kiusattua kohtaan, johon voi liittyä henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Kiusaaminen usein kohdistetaan tahallisesti ja suunnitellusti tavoitteena tuottaa vahinkoa ja mielipahaa. Kiusaamiseen tulee puuttua mahdollisimman nopeasti, sillä jatkuessaan pitkään se voi aiheuttaa vakavia psyykkisiä oireita (OYY, 2019).

Miten Blanko voi puuttua häirintään?

 • Yhdistyksen hallitus voi määrätä porttikiellon Blankon tapahtumiin, mikäli se koetaan tilanteeseen sopivana ratkaisuna.
 • Yhdistyksen hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta seurauksena häirinnästä tai kiusaamisesta.
 • Yhdistyksen hallitus auttaa asianomaista viemään asiaa eteenpäin joko OYY:n häirintäyhdyshenkilöille tai tiedekunnan koulutuspalvelupäällikölle. 
 • OYY ja tiedekunnan koulutuspalvelupäällikkö jatkavat asian käsittelyä.
 • Hallitus pyrkii olemaan jäsenistön tukena häirintätilanteissa parhaansa mukaan, joten ota yhteyttä rohkeasti kun tarvitset apua.

Lähteet:

OYY (2019) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöille. https://www.oyy.fi/opiskelijalle/arki-ja-hyvinvointi/